Back

Books by “Yung Li, Yuk-wai”

The Huaqiao Warriors

The Huaqiao Warriors

Chinese Resistance Movement in the Philippines, 1942–45

Yung Li Yuk-wai

Paperback